34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Archiwum

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić? Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku? 1. 

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Załączniki Pobierz

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych (3 sztuk ), pamiątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostawę naklejek

Czytaj więcej

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do obiektu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 Numer ogłoszenia: 421516 – 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013 OGŁOSZENIE

Czytaj więcej

Godziny przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych Przychodnia przy ul. Mirowskiej 15 Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Poniedziałek, Wtorek           08:00 – 15:00 Środa

Czytaj więcej

Dostawa materiałów opatrunkowych

Częstochowa: Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego Ogłoszenie : Ogłoszenie – 26.07.2013 Specyfikacja – 26.07.2013 SIWZ – 26.07.2013 WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń w pawilonie E Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Leczniczej w oparciu i istniejący Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Częstochowie w pawilonie

Czytaj więcej

Dostawa środków czystości

Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, worków na odpady, drobnego sprzętu do sprzątania oraz urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala

Czytaj więcej

Przetarg na udzielenie kredytu

Częstochowa: Udzielenie kredytu złotowego lub pożyczki w wysokości 1 500.000,00 zł. (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych) na okres spłaty wynoszący 60 miesięcy z dwunastomiesięcznym

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Numer ogłoszenia: 221609 –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II etap z podziałem na dwa pakiety Numer ogłoszenia: 396392 – 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych/pamiątkowych (6 sztuk) stanowiących element promocji projektu pn. ,,Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych/pamiątkowych (6 sztuk) stanowiących element promocji projektu pn. ,,Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa materiałów biurowych i druków medycznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 148416 – 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Usługa kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Miejskiego Szpitala     Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie Numer ogłoszenia: 107030 – 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012   OGŁOSZENIE

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 ogłasza II przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO-Warszawa POLONEZ; samochód

Czytaj więcej

Przetarg na zakup sprzętu medycznego

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę filmów RTG.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Czytaj więcej

Przetarg na dostawe koksu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę nici.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Czytaj więcej

Przetarg na zakup sprzętu medycznego.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę koksu.

dot.   postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę koksu przemysłowo – opałowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego . Wynik

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę koksu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą  w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę leków

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na

Czytaj więcej

Wynik przetargu na transport krwi

dot.  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę endoprotez

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę implantów

dot.  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2011/02/wynik_implanty.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na transport krwi

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w

Czytaj więcej

Wynik przetargu na zakup sprzętu medycznego

dot.   postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Czytaj więcej

Wynik przetargu na zakup sprzetu medycznego

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Oddział Urazowo –

Czytaj więcej

Wyniki przetargu na środki czystości

dot.             postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na dostawę środków czystości, worków foliowych, ręczników papierowych padów i mopów

Czytaj więcej

Wynik przetargu na transport zwłok

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę pieluchomajtek

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w

Czytaj więcej

Przetarg na transport zwłok

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok

Czytaj więcej

Wynik przetargu na zakup sprzętu medycznego

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Oddział Urazowo –

Czytaj więcej

Wynik przetargu na archiwizacje dokumentów

dot.             postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi archiwizacji dokumentacji medycznej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą

Czytaj więcej

Unieważnienie przetargu na zakup sprzętu

dot:                 Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Oddział Neonatologii https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/9/uniew_sprzet.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na zakup sprzętu medycznego

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę filmów RTG

dot.                 postępowania przetargowego w trybie „zapytania o cenę” na dostawę filmów RTG, filmów cyfrowych  DI-AT, oraz odczynnikó1)w do ciemni automatycznej dla potrzeb SP ZOZ

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę koksu

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę koksu przemysłowo – opałowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego . https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/9/wynik_koksu.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na zakup sprzętu medycznego

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Czytaj więcej

Wynik przetargu na zakup sprzętu komputerowego

dot.             postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla systemu zarządzania II Etap realizowany w ramach „Miejski Szpital Zespolony –

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę koksu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż samochodu

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 ogłasza II przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości: 1. Samochód osobowy

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę sprzętu medycznego

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (15 pakietów) dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/lipiec/wynik_sprzet_med.pdf

Czytaj więcej

Wyniki przetargu na dostawę nici chirurgicznych

dot.                 postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, siatek, staplerów i taśm chirurgicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z

Czytaj więcej

Wynik przetargu na zakup inkubatora

dot.        postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę inkubatora transportowego i respiratora dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/lipiec/wyn_inkubator.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na zakup inkubatora

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Czytaj więcej

Licytacja ruchomości

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 ogłasza licytację niżej wymienionych ruchomości: 1. Samochód specjalny –karetka sanitarna marka MERCEDES-BENZ 510 3,8 t Nr

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę tlenu medycznego

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych

Czytaj więcej

Licytacja ruchomości

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 ogłasza licytację niżej wymienionych ruchomości: 1. Samochód specjalny –karetka sanitarna marka MERCEDES-BENZ 510 3,8 t Nr

Czytaj więcej

Pzetarg na dostawę opatrunków

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych

Czytaj więcej

Wynik przetargu na transport sanitarny

dot.             postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Informujemy,

Czytaj więcej

Wynik przetargu na przygotowanie posiłków

dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów  SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/maj/wynik_posil.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na transport sanitarny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę koksu

dot.  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę koksu przemysłowo – opałowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego . https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/maj/ogl_koks.pdf

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę leków

dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i podtlenku azotu w rozbiciu na 16 pakietów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę koksu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą  w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koksu przemysłowo – opałowego dla

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dostawę endoprotez

dot.   postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/wynik_endo.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę endoprotez

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na

Czytaj więcej

Wyniki przetargu na dostwawę implantów

dot.   postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę leków

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą  w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków i podtlenku azotu w

Czytaj więcej

Przetarg na świadczenie usług komunalnych

dot.  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/wywoz_smieci.pdf Protest: https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/pierw_protest.pdf https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/protest_.pdf

Czytaj więcej

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 35,69 m2 usytuowanych na terenie Szpitala

Czytaj więcej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie:

Czytaj więcej

Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowska 15  ogłasza  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ             MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (III PAKIETY)  DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE

Czytaj więcej

Przetarg na wynajem pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na wynajem pomieszczeń o powierzchni 110m2 i 48 m2 usytuowanych na

Czytaj więcej

Kontakt:

Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie

Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
tel. 34 3702 222
sekretariat@zsm.czest.pl

Adres skrytki EPUAP:
/SPZOZMSZ/SkrytkaESP

Numer Księgi Rejestrowanej
000000012192
NIP: 9491763544
REGON: 15158624700000
KRS: 0000026830