34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Konkursy ofert

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradniach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Preluksacyjnej, Pracowni Ultrasonografii przy jednoczesnym całodobowym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 08.02.2024 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 26.02.2024 Pobierz

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych na realizacje tych świadczeń.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 06.06.2023 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji: 20.06.2023 Pobierz Zmiana Terminu Zmiana Terminu Składania Ofert Data publikacji: 26.06.2023 Pobierz

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenia Banku Krwi dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie wraz z dzierżawą pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 04.05.2023 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji: 12.05.2023 Pobierz Pytania i odpowiedzi cz.2 Data publikacji: 15.05.2023 Pobierz Wyniki Wyniki

Czytaj więcej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradniach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Preluksacyjnej, Pracowni Ultrasonografii przy jednoczesnym całodobowym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 08.03.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 23.03.2022 Pobierz

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – ortopedycznej oraz w Poradniach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Preluksacyjnej, Pracowni Ultrasonografii przy jednoczesnym zabezpieczeniu całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedziba przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – ortopedycznej oraz w Poradniach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Preluksacyjnej,

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje

Czytaj więcej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – ortopedycznej oraz w Poradniach: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Preluksacyjnej, Pracowni Ultrasonografii przy jednoczesnym zabezpieczeniu całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedziba przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Czytaj więcej

Ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacji urologicznych, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań radiologicznych w pracowniach rentgenodiagnostyki  Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z Poradniami: Preluksacyjną i Chirurgii Urazowo –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

    Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym OGŁOSZENIE – 17.05.2013 UNIEWAŻNIENIE –

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy    z dnia 15

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy    z dnia 15

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy    z dnia 15

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych.   OGŁOSZENIE: Ogłoszenie – 22.02.2012  

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na świadczenia zdrowotne.

dot. wyników konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu  dermatologii. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy

Czytaj więcej

Wynik konkursu na świadczenia zdrowotne

dot. wyników konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Czytaj więcej

Umorzenie przetargu na konkurs ofert

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej

Czytaj więcej

Przetarg na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu

Czytaj więcej

Przetarg na świadczenie zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu

Czytaj więcej
 Nazwa Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
 Siedziba Częstochowa, ul. Mirowska 15
 Cel  działalności Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych innych niż szpitalne, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocja zdrowia
 Struktura  organizacyjna przedsiębiorstwa  podmiotu  Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie tworzą trzy przedsiębiorstwa:Szpital, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne zlokalizowany w obiektach: przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3, Przychodnia Specjalistyczna, w której prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – zlokalizowana w obiektach: przy ul Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż  szpitalne – zlokalizowany w obiekcie przy ul. Bony 1/3
 Numer KRS 0000026830 Krajowy Rejestr Sądowy
 Numer Księgi  Rejestrowanej 000000012192 Oznaczenie Organu W-24 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 NIP   9491763544
 REGON   15158624700000
 Adres strony  internetowej https://www.zsm.czest.pl
 Adres poczty  internetowej sekretariat@zsm.czest.pl
Godziny pracy Sekretariatów w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 ul. Bony 1/3
Godziny pracy Sekretariatu przy ul. Mirowskiej 15
Sekretariat przy ul. Mirowskiej 15 tel. 34 37 02 121 fax 34 37 02 792
Sekretariat przy ul.Mickiewicza 12 tel. 34 37 02 439 fax 34 37 02 425
Sekretariat przy ul.Bony 1/3 tel. 34 37 02 645 fax 34 37 02 644
Sekretariat Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego tel. 34 37 02 620 fax 34 37 02 622