34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Informatyzacja

Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie dobiegła końca

   Serdecznie informujemy, że w miesiącu czerwcu w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie zakończył się proces wprowadzania Informatyzacji Szpitala. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z czym mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją o jego przebiegu.

          Od zeszłego roku w Miejskim Szpitalu Zespolonym trwały prace związane z wdrożeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Przedmiotem projektu było utworzenie medycznego systemu informacji oraz systemu wspomagania zarządzania w Miejskim Szpitalu Zespolonym poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania oraz dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach projektu zostały zakupione
m.in.: serwery, tablety medyczne, komputery, monitory, drukarki laserowe, notebooki. Głównym celem projektu był rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, służący polepszeniu oraz poprawie jakości życia mieszkańców regionu śląskiego i miasta Częstochowy, a tym samym poprawienie standardu świadczonych usług zdrowotnych oraz usprawnienie procesu zarządzania instytucją. Efektem wdrożenia projektu będzie także zwiększenie dostępności do informacji publicznych, wprowadzenie dostępu do świadczonych usług poprzez Internet (rejestracja pacjenta On – Line), unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych oraz podniesienie kwalifikacji personelu szpitala poprzez szereg szkoleń, które organizowane były w ramach podejmowanych działań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest utworzenie medycznego systemu informatycznego oraz systemu wspomagania zarządzania w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie poprzez zakup  i wdrożenie oprogramowania oraz dostawę niezbędnego sprzetu komputerowego wraz  z oprogramowaniem.

Informatyzacja