34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Składanie skarg i wniosków

W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Dyrekcji,  po uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z sekretariatem
Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Dyrektor NaczelnyBeata Szafraniec
p.o. Z-ca Dyrektora ds. LecznictwaDariusz Kopczyński
Z-ca Dyrektora  ds. Eksploatacyjno-TechnicznychZbigniew Szyszko

 

Interesanci przyjmowani są w każdy wtorek do godz. 17:00
tel. sekretariat 034/ 37 02 121

Pełnomocnik Dyrektora w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza 12 – Marek Harasim
tel. 34/ 37 02 222 wew. 438

Pełnomocnik Dyrektora w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 1/3 – Monika Wolnowska
tel. 34/ 37 02 222 wew. 644