34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Historia

SZPITAL im. Władysława Biegańskiego

W listopadzie 1928 roku przystąpiono do budowy obiektu szpitalnego przy ul. A. Mickiewicza. Było to możliwe, dzięki zakupieniu przez Zarząd Kasy Chorych w kwietniu 1926 roku działki budowlanej przy wspomnianej ulicy po czym bardzo szybko przystąpiono do budowy szpitala. Z końcem 1929 roku gmach oddano do użytku. Na ówczesne warunki była to najnowocześniejsza placówka lecznicza w Częstochowie i jedna z nowocześniejszych  w kraju. W 1931 roku, po przeniesieniu części wyposażenia ze szpitala na Rakowie, gmach przy ul. A. Mickiewicza przekształcono w pełnoprawny obiekt szpitalny. W latach okupacji hitlerowskiej mieścił się tu niemiecki szpital polowy. Po wojnie placówka pełniła funkcję szpitala garnizonowego L.W.P. W 1946 roku szpital przejęło państwo i po odbudowaniu oddało placówkę mieszkańcom miasta. Do momentu uruchomienia nowego szpitala wzniesionego w dzielnicy Tysiąclecie był on największym zakładem lecznictwa zamkniętego w naszym mieście. Miejski Szpital im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie został utworzony na bazie budynku Kasy Chorych na przełomie 1928 i 1929 roku celem zabezpieczenia opieki stacjonarnej mieszkańcom miasta będącym członkami w/w Kasy Chorych.

SZPITAL im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Przed II wojną światową i w trakcie jej trwania budynek szpitalny przy ul. Bony 1/3 był komunalną kamienicą czynszową z mieszkaniami lokatorskimi. Po II wojnie światowej do kamienicy został przeniesiony szpital, któremu nadano imię dr Tytusa Chałubińskiego do dziś przez mieszkańców Częstochowy zwany „Szpitalem na Barbary”. Na początku architektura budynku, sale chorych jak również same klatki schodowe nie były przystosowane dla potrzeb szpitala. Sukcesywnie z biegiem lat budynek był dostosowywany do wymogów stawianych szpitalom.

SZPITAL im. Ludwika Rydygiera

Inicjatorem budowy ,,Szpitala na Zawodziu” było, powstałe w Częstochowie w 1899 roku, Towarzystwo Dobroczynności dla Żydów. Zajęto się gromadzeniem funduszy, oraz poszukiwaniem terenu na którym można by wybudować szpital. W tej sprawie zwrócono się do ówczesnego prezydenta miasta z prośbą o wskazanie odpowiedniej działki. Zarząd Miejski zaproponował na ten cel, rozległy teren na wschodnim brzegu Warty. Ponadto władze miasta wyraziły gotowość przekazania działki nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie. Prace budowlane rozpoczęto w 1908 roku, zakończenie prac budowlanych wraz z wyposażeniem szpitala nastąpiło w drugiej połowie 1913 roku. Szpital służył wszystkim, którzy potrzebowali pomocy, bez względu na pochodzenie i wyznanie. W ogołoconych przez niemieckiego okupanta murach ,,Szpitala na Zawodziu” utworzony został radziecki szpital polowy, który funkcjonował do 1946 roku. W 1955 roku ówczesny dyrektor szpitala wystąpił o nadanie szpitalowi imienia prof. Ludwika Rydygiera. W roku 2000 decyzją Rady Miasta Częstochowy wcielono szpitale w skład Zespołu Szpitali Miejskich lokując jego siedzibę przy ul. Mirowskiej 15 gdzie jest do dziś. W 2004 roku nazwę zmieniono na Miejski Szpital Zespolony.