34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:
 Dokumenty do pobrania dla ZOL Pobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
 Oświadczenie osoby bliskiej zmarlego Pacjenta w zwiazku z wnioskiem o udostepnienie dokumentacji medycznej Pobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Pobierz
Zamówienia Publiczne:
Zapotrzebowanie na zakup, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przeglądu Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia powyżej 130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia 10 000 tyś -130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia poniżej 10 000 tyś Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego Pobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowego Pobierz
Wzór Notatki służbowej obowiązującej od dnia 29.04.2022 Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego obowiązujący od dnia 29.04.2022 Pobierz
Wzór Formularza ofertowego obowiązującego od dnia 29.04.2022 Pobierz
Różne:
Instrukcja kancelaryjna Pobierz
Ubezpieczenia pracownicze:
Oferta ubezpieczeniowa od 2023r. Pobierz
Deklaracja Pobierz
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia typ P Plus Pobierz
Śmierć w wyniku NW Pobierz
Śmierć małżonka Pobierz
Śmierć rodziców i teściów Pobierz
Śmierć dziecka Pobierz
Urodzenie dziecka Pobierz
Osierocenie dziecka Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku NW Pobierz
Prawo do indywidualnego kontynuowania Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy Pobierz
Śmierć w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Śmierć małżonka w wyniku NW Pobierz
Śmierć dziecka w wyniku NW Pobierz
Śmierć rodziców i teściów w wyniku NW Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Pobierz
Ciężkie choroby Pobierz
Ciężkie choroby małżonka Pobierz
Ciężka_choroba_dziecka Pobierz
Leczenie szpitalne Pobierz
Leczenie szpitalne Plus Pobierz
Leczenie specjalistyczne Pobierz
Operacje chirurgiczne Pobierz
Karta apteczna Pobierz
Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku Pobierz
OWU Indywidualnie kontynuowanego Pobierz