SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Pliki do pobrania

Nazwa pliku:
 Dokumenty do pobrania dla ZOL Pobierz
 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Pobierz
 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Pobierz
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Pobierz
Umowa użyczenia sprzętu Pobierz
Zamówienia Publiczne:
Zapotrzebowanie na zakup, zgłoszenie awarii, zgłoszenie przeglądu Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia powyżej 130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia 10 000 tyś -130 000 tyś Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia poniżej 10 000 tyś Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego Pobierz
Formularz oferty do Zapytania ofertowego Pobierz
Wzór Notatki służbowej obowiązującej od dnia 29.04.2022 Pobierz
Wzór Zapytania ofertowego obowiązujący od dnia 29.04.2022 Pobierz
Wzór Formularza ofertowego obowiązującego od dnia 29.04.2022 Pobierz
Różne:
Instrukcja kancelaryjna Pobierz
Ubezpieczenia pracownicze:
Oferta Ubezpieczeniowa Pobierz
Porównanie oferty z aktualną polisą Pobierz
Deklaracja przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Pobierz
Instrukcja wypełnienia deklaracji przystąpienia do PZU
Instrukcja Wzór 1
Instrukcja Wzór 2
Instrukcja Wzór 3
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Ubezpieczenie podstawowe P Plus Pobierz
Śmierć w wyniku NW Pobierz
Śmierć małżonka Pobierz
Śmierć rodziców i teściów Pobierz
Śmierć dziecka Pobierz
Urodzenie dziecka Pobierz
Osierocenie dziecka Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku NW Pobierz
Prawo do indywidualnego kontynuowania Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego Pobierz
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy Pobierz
Śmierć w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Śmierć małżonka w wyniku NW Pobierz
Śmierć dziecka w wyniku NW Pobierz
Śmierć rodziców i teściów w wyniku NW Pobierz
Trwały uszczerbek w wyniku zawału lub krwotoku Pobierz
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Pobierz
Ciężkie choroby Pobierz
Ciężkie choroby małżonka Pobierz
Ciężka_choroba_dziecka Pobierz
Leczenie szpitalne Pobierz
Leczenie szpitalne Plus Pobierz
Leczenie specjalistyczne Pobierz
Operacje chirurgiczne Pobierz
Karta apteczna Pobierz
Tabela uszczerbków Pobierz
OWU Karta Tabela TU Pobierz