Przetarg na transport krwi

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług w zakresie transportu krwi i materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
(Kod CPV – 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9)

  • https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2011/02/oglo_krwi.pdf
  • https://www.zsm.czest.pl/przetargi/2011/02/spec_krwi.pdf