34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Dyrekcja

Dyrektor Naczelny

Beata Szafraniec

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

p.o. Dariusz Kopczyński

Z-ca Dyrektora ds.
Eksploatacyjno – Technicznych

Zbigniew Szyszko

Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno - finansowych

Małgorzata Guzik

Kierownik Działu Kadr i Płac

Jolanta Radolińska

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

Pielęgniarka Naczelna

Joanna Dziedzic

Pełnomocnik ul. Mickiewicza

Marek Harasim

Pełnomocnik ul. Bony

Monika Wolnowska

Przewodniczący Rady Społecznej i Szpitala

Ryszard Szczuka