34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Kontakt

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

Telefon

34 37 022 22

E-mail

sekretariat@zsm.czest.pl

Lokalizacja

ul. Mirowska 15, Częstochowa
ul. Mickiewicza 12, Częstochowa
ul. Bony 1/3, Częstochowa

Centrala  – 34 3702 222

Szpital przy ulicy Mirowskiej 15
Sekretariat Dyrekcji – 34 3702 121, fax. 34 3702 792
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl

Kierownik Działu Kadr i Płac – 34 3702 139
Praktyki/Staże – 34 3702 117

Kierownik Działu Technicznego – 34 3702 126

Kierownik Działu Lecznictwa i Statystyki Medycznej – 34 3702 107

Kierownik Apteki Szpitalnej – 34 3702 255

Główny Księgowy – 34 3702 110

Pielęgniarka Naczelna – 34 3702 104

Szpital przy ulicy Mickiewicza 12
Sekretariat – 34 3702 439, fax. 34 3702 769

Szpital przy ulicy Bony 1/3
Sekretariat – 34 3702 644, fax. 34 3702 644

Skargi i wnioski – 34 3702 106

Elektroniczna Skrzynka podawcza – ePUAP
Adres skrytki: /SPZOZMSZ/SkrytkaESP

Szpital ul. Mirowska 15

Szpital ul. Mickiewicza 12

Szpital ul. Bony 1/3

Oddziały

Szpital ul. Mirowska 15

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 204
Sekretariat –  34 3702 202
Gabinet lekarski – 34 3702 202

Oddział Kliniczny Chirurgiczny Ogólny
Dyżurka pielęgniarek –  34 3702 227 oraz  34 3702 228
Sekretariat –  34 3702 225
Gabinet lekarski – 34 3702 223

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych z pododdziałem chorób wewnętrznych
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 238
Sekretariat – 34 3702 241
Gabinet lekarski – 34 3702 236

Pododdział Chorób Wewnętrznych
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 233
Sekretariat – 34 3702 241
Gabinet lekarski – 34 3702 232

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 264 oraz 34 3702 267
Sekretariat – 34 3702 262
Gabinet lekarski – 34 3702 263

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 249 oraz 34 3702 251
Gabinet lekarski – 34 3702 246

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć – 34 3702 170
Gabinet lekarski – 34 3702 167

Oddział Urologiczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 176
Sekretariat – 34 3702 174
Gabinet lekarski – 34 3702 175

Oddział Neurologiczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 313
Sekretariat – 34 3702 307
Gabinet lekarski – 34 3702 312

Oddział Udarowy
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 215
Gabinet lekarski – 34 3702 214

Szpital ul. Mickiewicza 12

Oddział Chorób Wewnętrznych
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 383 oraz 34 3702 384
Sekretariat – 34 3702 385
Gabinet lekarski – 34 3702 382 oraz 34 3702 362

Oddział Rehabilitacyjny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 353
Gabinet lekarski – 34 3702 355

Oddział Neonatologiczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 403
Gabinet lekarski – 34 3702 402

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 373 oraz 34 3702 393
Sekretariat – 34 3702 395
Gabinet lekarski – 34 3702 372

Izba Przyjęć – 34 3702 440

Sekretariat Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Mickiewicza 12 – 34 3702 439

Szpital ul. Bony 1/3

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 615 oraz 34 3702 626
Sekretariat – 34 3702 620
Gabinet lekarski – 34 3702 622

Oddział Kliniczny Pediatryczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 565 oraz 34 3702 561
Sekretariat – 34 3702 563
Gabinet lekarski – 34 3702 564

Oddział Dermatologiczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 631
Gabinet lekarski – 34 3702 633

Oddział Geriatryczny
Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 576 oraz 34 3702 584
Sekretariat – 34 3702 589
Gabinet lekarski – 34 3702 591

Oddział Psychiatryczny Dzienny
Sekretariat – 34 3702 671
Izba Przyjęć – 34 3702 441

Sekretariat Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Bony 1/3 – 34 3702 645

Poradnie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnia Neurologiczna – 34 3702 140
Poradnia Kardiologiczna – 34 3702 140
Poradnia Diabetologiczna – 34 3702 140
Poradnia Leczenia Bólu – 34 3702 140
Poradnia Gastroenterologiczna – 34 3702 140
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 34 3702 140
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 34 3702 142
Poradnia Chirurgii Ogólnej – 34 3702 142
Poradnia Proktologiczna – 34 3702 142
Poradnia Urologiczna – 34 3702 142
Poradnia Preluksacyjna – 34 3702 142
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 34 3702 291
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem – 34 3702 291

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnia Ginekologiczna – 34 3702 427
Poradnia Rehabilitacyjna – 34 3702 420

Szpital ul. Bony 1/3

Poradnia Dermatologiczna – 34 3702 639
Poradnia Diabetologiczna – 34 3702 570
Poradnia Zdrowia Psychicznego – 34 3702 661
Poradnia Geriatryczna – 34 3702 585

Pracownie

Szpital ul. Mirowska 15

Pracownia UDP – 34 3702 316
Pracownia EEG – 34 3702 317
Pracownia USG – 34 3702 149

Centrum Diagnostyki i Terapii Endoskopowej – 34 3702 172

Badanie diagnostyki kardiologicznej – 34 3702 292

Blok operacyjny Dyżurka pielęgniarek – 34 3702 325

RTG Rejestracja – 34 3702 211

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii – 34 3702 178

Centralna Sterylizatornia – 34 3702 173

Szpital ul. Mickiewicza 12

RTG – 34 3702 436

Pracownia USG – 34 3702 430
Pracownia diagnostyki kardiologicznej – 34 3702 431

Poradnia Ginekologiczna – 34 3702 427
Poradnia Rehabilitacyjna – 34 3702 420

Centralna Sterylizatornia – 34 3702 173

Szpital ul. Bony 1/3

Pracownia prątka Kocha – 34 3702 590

RTG – 34 3702 571