34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Praktyki i staże

Dokumenty

Informacja dot. praktyk zawodowych i studenckich

Regulamin praktyk

Zarządzenie nr 20

Aneks nr 1

Załączniki do Regulaminu praktyk po zmianie aneksu