34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Usługi społeczne

 Nazwa Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
 Siedziba Częstochowa, ul. Mirowska 15
 Cel  działalności Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych innych niż szpitalne, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocja zdrowia
 Struktura  organizacyjna przedsiębiorstwa  podmiotu  Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie tworzą trzy przedsiębiorstwa:Szpital, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne zlokalizowany w obiektach: przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3, Przychodnia Specjalistyczna, w której prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – zlokalizowana w obiektach: przy ul Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1/3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczny, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż  szpitalne – zlokalizowany w obiekcie przy ul. Bony 1/3
 Numer KRS 0000026830 Krajowy Rejestr Sądowy
 Numer Księgi  Rejestrowanej 000000012192 Oznaczenie Organu W-24 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 NIP   9491763544
 REGON   15158624700000
 Adres strony  internetowej https://www.zsm.czest.pl
 Adres poczty  internetowej sekretariat@zsm.czest.pl
Godziny pracy Sekretariatów w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 ul. Bony 1/3
Godziny pracy Sekretariatu przy ul. Mirowskiej 15
Sekretariat przy ul. Mirowskiej 15 tel. 34 37 02 121 fax 34 37 02 792
Sekretariat przy ul.Mickiewicza 12 tel. 34 37 02 439 fax 34 37 02 425
Sekretariat przy ul.Bony 1/3 tel. 34 37 02 645 fax 34 37 02 644
Sekretariat Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego tel. 34 37 02 620 fax 34 37 02 622