Umorzenie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Urologicznej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych.

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych został umorzony z powodu braku ofert.

Zatwierdził:
Dyrektor Naczelny
Małgorzata Witkowska