Umorzenie świadczeń zdrowotnych w oddziale Urologii

dot. umorzenia konkursu ofert na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii, konsultacji z zakresu urologii oraz świadczeń w Poradni Urologicznej.

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii, konsultacji z zakresu urologii oraz świadczeń w Poradni Urologicznej został umorzony z powodu braku ofert.

Zatwierdził:
Dyrektor Naczelny
Małgorzata Witkowska