Wyjaśnienie o konkursie ofert na świadczenia z zakresu anestezjologii

Do wiadomości:
Lekarze, którzy pobrali SWKO
do udziału w konkursie ofert

Wyjaśnienia Nr 2 do SWKO dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  oraz wyłonienie osoby, która będzie kierowała zespołem anestezjologów i zarządzała oddziałem intensywnej terapii

Pytanie Nr 1:
Proszę o interpretację przez zamawiającego punktu rozdziału zapłaty za świadczenia medyczne-
1. czy niższe stawki dotyczą zatrudnionych wypracowujących mniejszą ilość godzin
2. czy zamawiający dzieli „etat” na do 110 godzin i powyżej 110-300 godzin
Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami nr 1 z dnia 15.03.2010 r.
Pytanie Nr 2:
Proszę o doprecyzowanie zasad naliczania wynagrodzenia – wg jakiej zasady naliczać godziny świąteczne do 110 godzin i powyżej 110 godzin, które godziny świąteczne będą liczone do grupy wyższego zaszeregowania?
Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami nr 1 z dnia 15.03.2010 r.
Pytanie Nr 3:
Proszę o wyjaśnienie mi czy konkurs na osobę kierującą dotyczy całego OAiIT czyli zespołu anestezjologów pracujących w obu szpitalach Miejskiego Szpitala Zespolonego?
Odpowiedź: TAK
Pytanie Nr 4:
Proszę również o wskazanie mi, w którym miejscu SWKO znajdę punkt dotyczący renegocjacji warunków kontraktu.
Odpowiedź: SWKO nie przewidziano takiej możliwości.
Pytanie Nr 5:
Czas realizacji 36 miesięcy wydaje się bardzo długi. Istnieje prawdopodobieństwo zmiany kontraktu z NFZ mogą nastąpić zmiany systemowe w opiece zdrowotnej, wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe ubezpieczenia itd.
Odpowiedź:
W § 9 i 10 dołączonego projektu umowy dopuszczono możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy pomiędzy stronami.
Zatwierdził;
p. o Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
Dariusz Kopczyński