Umorzenie konkursu ofert w zakresie Poradni Urologicznej

dot.   umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia  zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji  urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 został umorzony z powodu braku ofert.

ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR NACZELNY
DARIUSZ KOPCZYŃSKI