„NIE dla udaru – twój czas na profilaktykę”

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęła się kampania edukacyjna

„NIE dla udaru – twój czas na profilaktykę”, której jednym z głównych organizatorów jest Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie.

Projekt ma na celu przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat udaru, profilaktyki i przeciwdziałania jego występowania. Znajomość objawów udaru pozwoli na szybsze rozpoznanie choroby i wezwanie pomocy, a tym samym zwiększy szanse na skuteczne leczenie.

W roku 2013 w ramach kampanii odbędą się m. in. audycje w lokalnym radiu o tematyce udarowej, podczas których słuchacze będą mogli telefonicznie skonsultować się z lekarzem w trakcie audycji oraz szkolenia dla personelu Pogotowia Ratunkowego, w ramach których uczestnicy zostaną przeszkoleni jak najszybciej rozpoznać udar i jak reagować w przypadku jego rozpoznania u pacjenta.

Przy realizacji II części projektu przewidzianej na rok 2014 planowane są kolejne przedsięwzięcia takie jak wykłady na Częstochowskich Uczelniach Wyższych dla studentów oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, Prelekcje i Konkursy w Szkołach Gimnazjalnych, konsultacje i badania lekarskie oraz Finał Akcji.