Zmiany Kadrowe w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Uprzejmie informujemy, że w Miejskim Szpitalu Zespolonym miały miejsce następujące zmiany kadrowe na poszczególnych stanowiskach:
Dyrektorzy Szpitala:
-Dyrektor MSZ w Częstochowie od dnia 10.01.2013r. Pan Wojciech Konieczny
-Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa od dnia 10.01.2013r. Pan Dariusz Kopczyński
-Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Technicznych od dnia 10.06.2013r. Pan Paweł Lelonkiewicz
Ordynatorami poszczególnych Oddziałów zostali:
-Oddziału Chirurgicznego Ogólnego od dnia 12.04.2012r. Pan Sławomir Strzelczyk
-Oddział Chorób Wewnętrznych od dnia 01.04.2010r. Pan Andrzej Pabin
-Oddział Dermatologiczny od dnia 01.07.2013r. Pani Anna Posiła

Od dnia 17.04.2012r. Pełnomocnikiem Dyrektora w Szpitalu Biegańskiego  został Pan Marek Harasim. Kierownikiem Sekcji Controlingu i Rozliczania Kosztów dnia 01.03.2013r. została Pani Sylwia Kudala.