Działania społeczne SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie: „Standardy w bezdomności- nowa jakość”, Marsz Różowej Wstązki

Uprzejmie informujemy, że Miejski Szpital Zespolony od roku 2010 czynnie Współpracuje ze Stowarzyszeniem Częstochowskich Amazonek. MSZ zapewnia przede wszystkim zabezpieczenie obsady lekarsko- pielęgniarskiej podczas Marszu Różowej Wstążki.

Ponad to od maja 2012r. do sierpnia 2013r. SP ZOZ MSZ w Częstochowie przystąpił do współpracy przy projekcie współfinansowanym  ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Standardy w bezdomności- nowa jakość”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i skierowany jest do ponad 100 osób z terenu Miasta Częstochowy bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.

Zespół w którego w skład wchodzi przedstawiciel Szpitala opracował Procedurę postępowania z bezdomnymi wymagającymi pomocy na terenie Miasta Częstochowy.