Inwestycje dokonane w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2010 roku w Obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego, Placówce przy ul. Bony1/3 miała miejsce Modernizacja układu Zasilania energetycznego podstawowego, rezerwowego i awaryjnego z zabudową agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego. Koszt modernizacji wynosił 452 200zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji z Budżetu Miasta Częstochowy oraz wsparciu Prezydenta Miasta.

W roku 2011 rozpoczęła się  Modernizacja Pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego. Renowacje miały miejsce w  placówce przy ul. Mirowskiej 15 w ramach  których przeprowadzono prace budowlane, remontowe oraz modernizacyjne, które zakończono w styczniu 2012r.  Całkowity kosz wynosił 147 223,40zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji z Budżetu Miasta Częstochowy oraz wsparciu Prezydenta Miasta.