Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Informujemy, że od dnia 03.04.2012r. miała miejsce termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Zakres projektu obejmował termomodernizację budynków przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 oraz ul. Bony1/3. W ramach inwestycji przygotowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono roboty budowlane.  Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Częstochowy i Województwa Śląskiego.

Realizacja niniejszego projektu została wykonana m. in. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji z budżetu Miasta Częstochowy oraz wsparciu Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł niespełna 6 125 000zł (dokładnie 6 124 957,17 zł). Całość prac została zakończona dnia 14.11.2012r.