Informacja na temat istotnych zakupów dla MSZ na przełomie lat 2011-2013

Uprzejmie informujemy, że w latach 2011-2012 na poszczególnych Oddziałach Miejskiego Szpitala Zespolonego miały miejsce m. in. następujące istotne  zakupy:

Oddział Neurologiczny:
Zakup aparatu do Ultrasonografii- UDP- przezczaszkowego w kwocie 64 800 zł i aparatu do EMG o wartości niespełna 90 000 zł oraz utworzenie pracowni EMG. Koszty zakupów wyniosły przeszło 150 000 zł. Dodatkowo na Oddziale Udarowym wymienione zostały łóżka na nowe, automatyczne, sterowane pilotem.

Oddział Pediatryczny:
Zakupiono 22 łóżka dziecięce z materacami w tym 21 łóżek niemowlęcych oraz 1 normalnych rozmiarów. Koszt łóżek wyniósł przeszło 49 406 zł.

Oddział Dermatologiczny:
Został zakupiony aparat do elektrokoagulacji o wartości przeszło 6 705 zł. Jest to profesjonalne urządzenie do usuwania zmian skórnych za pomocą elektrokaoagulacji, czyli ścięcia białka komórkowego za pomocą łuku elektrycznego.

Centralna Sterylizatornia:
W roku 2013r. zakupiono autoklaw parowy SMS. Koszt sterylizatora wyniósł ponad 200 000 zł.

Szpitalny Oddział Ratunkowy:
Zakupiony został aparat USG Mindray o wartości niespełna 51 000 zł, 2 głowice oraz wózek.

Powyższe zakupy sprzętu były możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Częstochowy, wsparciu Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta.

Na potrzeby pacjentów Szpitala został zakupiony także specjalny sanitarny samochód marki Volkswagen T5 o wartości ponad 51 000 zł. Większościowe koszty zakupu tj. w wysokości 40 000 zł zostały pokryte z dofinansowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.