TV Orion: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego

Do 2017 roku wszystkie szpitale będą podlegały obowiązkowej informatyzacji. Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie jest jednym z pierwszych w Polsce, który wprowadził system e – rejestracji.
Oglądaj