Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie dobiegła końca.

Serdecznie informujemy, że w miesiącu czerwcu w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie zakończył się proces wprowadzania Informatyzacji Szpitala.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.