Szpital przeszedł kolejny przegląd certyfikujący wprowadzając Zintegrowany System Zarządzania Jakością łączący w sobie dwie normy PN – EN ISO 9001: 2009 system zarządzania jakością oraz OHSAS 18001: 2007 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z przyjemnością informuje, iż Szpital przeszedł kolejny przegląd certyfikujący, wprowadzając tym samym Zintegrowany System Zarządzania Jakością łączący w sobie dwie normy PN – EN ISO 9001: 2009 system zarządzania jakością oraz OHSAS 18001: 2007 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W roku 2018, z uwagi na zmieniające się przepisy, Szpital musiał dostosować się do wymogów normy PN-EN ISO 9001:2015, co wiązało się z przeorganizowaniem struktury wprowadzonej wcześniej. Szpital wykazał skuteczność działania procesów i funkcjonowania systemu, a wszystkie wymagania zostały zweryfikowane oraz potwierdzone przez jednostkę certyfikującą, podczas przeprowadzonego audytu certyfikującego (nadzoru). Niniejsze wydarzenie jest kolejnym, istotnym sukcesem w zarządzaniu Szpitalem oraz potwierdzeniem jego prawidłowości przez niezależną instytucję certyfikującą.

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY [J2015+OHSAS] - C2016 - zm. z dn. 02.07.2018