Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie oferuje zatrudnienie dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy,

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
oferuje zatrudnienie dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy,
zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu działań wojennych

Informacje, jak w uproszczonym trybie uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce zawiera komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce, zamieszczony na stronie www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce
Komunikat jest w języku polskim i ukraińskim.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji dotyczącej posiadanej specjalizacji, przebiegu zatrudnienia, stopnia znajomości języka polskiego na adres: sekretariat@zsm.czest.pl (lub kadry@zsm.czest.pl)
Kontakt telefoniczny: 34/370 21 39; 34/370 21 17

Міська комплексна лікарня в Ченстохова
пропонує працевлаштування для лікарів та медсестер з України,
змушені покинути свою країну через бойові дії

Інформація про те, як отримати дозвіл на практику в Польщі за спрощеною процедурою, міститься в повідомленні про правила працевлаштування медперсоналу з України в Польщі, розміщеному на сайті www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce
Повідомлення польською та українською мовами.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надсилайте інформацію про вашу спеціалізацію, історію зайнятості, ступінь знання польської мови за адресою: sekretariat@zsm.czest.pl (або kadry@zsm.czest.pl)
Контактна особа: 34/370 21 39; 34/370 21 17