Zarządzenie dotyczące reorganizacji pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w związku z Koronawirusem.

Zarządzenie dotyczące reorganizacji pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w związku z Koronawirusem.

Zarządzenie nr 21 – 17.03.2020