W dniu 29 marca 2024 r. Administracja oraz Poradnie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie będą zamknięte.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 63/23 Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku z tytułu wystąpienia Święta Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2024 r. tj. w innym dniu niż niedziela Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie informuje, że dzień 29 marca 2024 r. będzie dniem wolnym
od pracy dla pracowników Administracji oraz Poradni.