Unieważnienie przetargu na wynajem powierzchni przy ul. Mirowskiej

dot. Postępowania na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 100m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego.

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego informuje, że prowadzone postępowanie na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie usytuowanych przy ul. Mirowskiej 15 o łącznej powierzchni 100m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego zostało umorzone z powodu braku ofert.

Zatwierdził:
z up. Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno –Technicznych
Piotr Kaczmarczyk