Umorzenie postępowania przetargowego na dzierżawę

dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą  w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzone postępowanie przetargowe dot. dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie usytuowanych w poszczególnych obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 89,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej zostało umorzone z powodu braku ofert.

Zatwierdził:
Dyrektor Naczelny
Małgorzata Witkowska