Studenci medycyny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie będą odbywać zajęcia w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Studenci medycyny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie będą odbywać zajęcia w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie


Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie w dniu 11 sierpnia 2023 r. podpisał umowę z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie. Współpraca zakłada zorganizowanie zajęć i praktyk dla studentów kierunku lekarskiego już w roku akademickim 2023/2024.

– Podjęcie działań w kierunku kształcenia studentów medycyny również w oddziałach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie będzie służyć mieszkańcom Częstochowy poprzez zwiększenie liczby specjalistów w okręgu częstochowskim. – powiedział Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Wojciech Konieczny. – Placówki medyczne z Częstochowy od lat starają się pozyskiwać personel medyczny, zarówno lekarski jak i pielęgniarski. Jako Senator od samego początku, kiedy została podjęta inicjatywa utworzenia kierunku lekarskiego
na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, uważnie śledziłem kolejno podejmowane kroki. Wspólnie z częstochowskimi parlamentarzystami dokładaliśmy wszelkich starań, aby perspektywa otwarcia nowego kierunku stała się możliwa. Dobrze, że te starania przyniosły oczekiwany skutek i teraz możemy cieszyć się obecnością studentów medycyny w Częstochowie. – dodał Senator Wojciech Konieczny.

Dzięki tej współpracy studenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z pacjentami. Będą mogli również zapoznać się
z najnowszymi metodami leczenia oraz technologiami medycznymi. Dodatkowo
w przyszłości Szpital będzie mógł zapewnić studentom możliwość rozwoju zawodowego.

W umowie Szpital zobowiązał się do udostępnienia (na potrzeby prowadzenia zajęć):
• oddziału chorób wewnętrznych,
• oddziału chirurgii ogólnej,
• oddziału pediatrii.

Podjęta współpraca dla Szpitala oznacza podniesienie statusu ze względu
na możliwość tworzenia oddziałów klinicznych, a co za tym idzie podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów z Częstochowy i okolic. Szpital
i uczelnia będą mogły wspólnie prowadzić badania naukowe w zakresie medycyny. Będzie to możliwe dzięki dostępowi do wiedzy i umiejętności studentów, pracowników naukowych oraz lekarzy.