Rozliczanie świadczeń medycznych, udzielanych obywatelom Ukrainy

Polski Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielanych obywatelom Ukrainy przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy. Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej lub odcisk stempla Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy powinni ewidencjować odrębnie każdy przypadek udzielania pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Польський уряд готує спеціальні законодавчі рішення, які дозволять врегулювати медичні пільги надані українським громадянам, які приїжджають до Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією Росії в Україні. Це стосується громадянина України, який має посвідчення, видане прикордонною службою Республіки Польща, або відбиток штампа прикордонної служби Республіки Польща у проїзному документі, що підтверджує легальне перебування на території Польщі, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Надавачі медичних послуг, коли до них приїжджає пацієнт з України, повинні окремо фіксувати кожен випадок надання допомоги громадянину України на підставі даних паспорта чи іншого проїзного документа або довідки, виданої прикордонною службою Республіки Республіки Польща.