Remont Oddziału Położniczego oraz otwarcie szkoły rodzenia

 

Mamy przyjemność poinformować, że dla poprawy warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie i podnoszenia jakości świadczonych usług medycznychz końcem miesiąca czerwca zakończyła się kolejna inwestycja, tym razem była nią modernizacja Sali Porodowej i remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym szpitala przy ul. Mickiewicza 12. W ramach prac dokonano wyremontowano węzły sanitarne na oddziale oraz zmodernizowano niezbędne instalacje, wymiano armaturę, dokonano montażu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Po niniejszych pracach łazienki są zdecydowanie bardziej nowoczesne i dają duży komfort pacjentkom przebywającym na oddziale.
Najistotniejszym elementem prac była jednak modernizacja Bloku Porodowego. W ramach prac został dokonany montaż ścianek systemowych oraz przepierzeń i podwieszanych, przesuwnych zasłon w celu wydzielenia boksów porodowych. „Przeprowadzony remont na Bloku Porodowym był niezbędny dla poprawienia jakości i komfortu porodów na naszym Oddziale”- mówi Dyrektor Szpitala Wojciech Konieczny – „Dzięki tym działaniom znacznie zwiększyła się także intymność pacjentek podczas całego porodu a Blok tym samym zyskał możliwość odbywania większej ilości porodów rodzinnych jednocześnie, co było naszym priorytetem”.
Dodatkowo w ramach tego zadania inwestycyjnego został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna na Salę Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zakupiono oraz zamontowano stół operacyjny ogólno-chirurgiczny, ginekologiczny z napędem elektrohydraulicznym za kwotę 38 238,48 zł brutto. Koszt remontów natomiast wyniósł łącznie 88 017,42 zł brutto. Cała inwestycja wraz z zakupem sprzętu szacowana jest na kwotę 126 255,9 zł.

Kolejną istotną informacją dla przyszłych mam jest planowana przez Szpital „Szkoła Rodzenia”, która ruszy już w połowie miesiąca sierpnia. „Na tak doposażonym i zmodernizowanym Oddziale będziemy mieli wręcz przyjemność gościć przyszłe mamy i przyszłych ojców w naszej Szkole Rodzenia, w której przyszli rodzice pod okiem fachowej kadry medycznej zostaną wszechstronnie przygotowani do swojej roli.”- mówi Dyrektor Konieczny. „Miasto Częstochowa liczy ok. 220 000 mieszkańców. Wśród tej liczby znajduje się znaczna część osób w wieku prokreacyjnym. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przyjmuje się rocznie około 1300 porodów na 20 łóżkowym Oddziale. Świadczy to o przyjaznych warunkach panujących w tym Oddziale oraz doświadczeniu i zaangażowaniu w opiekę na pacjentkami naszej kadry” – informuje dr Marek Harasim pełnomocnik Dyrektora w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12.
Szkoła Rodzenia adresowana jest do kobiet ciężarnych między 21-26 tygodniem ciąży zarówno o przebiegu fizjologicznym, jak i z problemami zdrowotnymi w okresie ciąży zamieszkałych w Częstochowie. Ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem. Planuje się przeprowadzenie szkoleń dla minimum 30 par w 3 cyklach szkoleniowych po 10 par każdy.
Szkoła rodzenia to profesjonalna forma przygotowująca przyszłych rodziców do bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego oraz aktywnego porodu i połogu. Edukuje jak opiekować się noworodkiem, niemowlęciem, przygotowuje do karmienia naturalnego, uczy dialogu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie rozwoju oraz diagnozowania u siebie objawów, które wymagają kontaktu z profesjonalistami.
Przygotowanie w szkole rodzenia jest procesem, który potrzebuje czasu, ponieważ wymaga nie tylko przyswojenia wiedzy ale również adoptowania jej do własnych emocji.
Jest też szukaniem własnych sposobów radzenia sobie z tym co niesie ze sobą ciąża, poród i połóg. Kurs w szkole rodzenia rozpoczyna się od 21-22 tygodnia ciąży kończy się w 35-36 tygodniu ciąży, obejmuje 10 spotkań 2 godzinnych. Szkoła rodzenia prowadzona jest w systemie zamkniętym – wszyscy uczestnicy zaczynają i kończą zajęcia w tym samym czasie.