Podsumowanie akcji „Dni Sąsiada”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że na przygotowanym przez Miejski Szpital Zespolony stanowisku profilaktyki przeprowadzono ponad 700 badań.Wszyscy przebadani mogli skorzystać z profesjonalnej medycznej porady i konsultacji swoich wyników oraz otrzymać materiały o charakterze profilaktycznym. W wyniku przeprowadzonych badań u 15 osób wykryto wysoki RR a u 5 osób podwyższoną Glikemię w związku z czym zalecono niezbędne dalsze badania. W imieniu Dyrekcji Szpitala mamy przyjemność przekazać serdeczne podziękowania dla pracowników Szpitala, którzy wzięli udział w akcji.
Podsumowanie