Otwarcie wyremontowanego Oddziału Chorób Wewnetrzynych i Zakładu Rehabilitacj i Fizykoterapii

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 30 września oddano do użytku przebudowany pawilon „E” Miejskiego Szpitala Zespolonego, w którym znalazł się Oddział Chorób Wewnętrznych i zmodernizowany Zakład Rehabilitacji Leczniczej. Inwestycja kosztowała prawie 1,7 mln zł.

Uroczyste otwarcie poprowadził Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Pan Wojciech Konieczny.

Inwestycję – przebudowę pomieszczeń istniejącego pawilonu szpitalnego („E”) przy ul. Mirowskiej rozpoczęto w listopadzie 2013 r. Dotychczas znajdowała się tam apteka szpitalna (przeniesiona do wyremontowanych na ten cel pomieszczeń pawilonu „A”), Zakład Rehabilitacji Leczniczej (niespełniający warunków funkcjonalnych) i pomieszczenia administracyjno – biurowe (przeniesione do innych pawilonów szpitalnych).

Po zakończonej przebudowie mieści się tam oddział chorób wewnętrznych  (29 miejsc) i zmodernizowany Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
W oddziale dla pacjentów przygotowano m.in. czteroosobową salę intensywnego nadzoru, wyposażoną w system monitoringu pacjenta.

W  Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przebudowano ściany działowe – wydzielono m.in. szatnie dla pacjentów z węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, poczekalnię, rejestrację, pomieszczenia terapeutyczne fizyko i kinezyterapii.
Oddział został również wyposażony w meble.

Koszt robót budowlanych wraz z meblami (ze środków własnych szpitala) – 1 348 301 zł. Dzięki wsparciu Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka z dotacji Urzędu Miasta – 314 637 zł  – kupiono  sprzęt medyczny i wyremontowano nawierzchnię przed wejściem do budynku wraz z odprowadzeniem instalacji deszczowej do kanalizacji.

Całkowity koszt inwestycji to 1 662 938,92 złotych.