Oddział Ginekologii i Położnictwa- informacja.

Uprzejmie informujemy, że dzięki dotacji z budżetu Miasta Częstochowy przeprowadzona jest modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12. Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec miesiąca maja. Informujemy  jednak, że w związku w powyższym przyjęcia pacjentek na Oddział oraz praca Oddziału  nie  zostanie zakłócona.