Nowy Tomograf Komputerowy w Szpitalu

Mamy przyjemność poinformować, że w styczniu 2014r. miała miejsce wymiana Tomografu Komputerowego wraz z remontem pomieszczeń pracowni. Nowy sprzęt to najnowszej generacji aparat do tomografii komputerowej o jednoczesnej akwizicji minimum 64 warstw, przeznaczony do wykonywania najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych wyposażony w najnowsze technologię skutecznie ograniczające dawkę promieniowania rentgenowskiego pochłanianej przez pacjenta podczas badania.

Szacowana wartość urządzenia wraz z niezbędnymi modernizacjami wynosi
ok 4 500 000- 5 000 000 pln

Gantry:

Średnica otworu gantry wynosząca 700 mm;

Najkrótszy czas pełnego obrotu lampy rtg o 360 stopni wynoszący 0,4 sekundy pozwalający na dokładne obrazowanie mięśnia sercowego;

Kąt pochylenia od -300 do + 300 umożliwiający skanowanie.

Stół pacjenta:

Zakres ruchu pionowego od 578 do 1028, regulacja co 1,0 mm;

Zakres skanowania 1750 mm;

Maksymalne obciążenie 200 kg.