Nowy sprzęt dla pacjentów – lepsza diagnostyka w naszym Szpitalu

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w miesiącu grudniu 2015 r., Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie zakupił nowy sprzęt dla Oddziałów i Poradni Szpitalnych. Sprzęt ten został zakupiony m.in. z uzyskanych dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy.

Zakupiono dwa nowoczesne aparaty rentgenowskie o wartości 419 040,00 zł w ramach doposażenia pracowni USG przy ul. Mirowskiej 15 i ul. Bony 1/3. Aparaty te dają możliwość lepszej diagnostyki obrazowej oraz dostosowania posiadanych urządzeń do transmisji danych w sieci komputerowej. Aparat USG o wartości 199 999,80 zł przeznaczony dla pracowni USG, myjnia-dezynfektor o wartości 170 640,00 zł oraz nowe wyposażenie dla centralnej sterylizacji o wartości 73 291,00 zł. Rzutnik optotypów, autorefrektometr o wartości 15 066,00 zł,  lampa szczelinowa o wartości  9 086,09 zł,  audiometr   o wartości 7 500,00 zł ponadto zakupiono również monitor do wentylacji pacjenta o wartości 12 744,00 zł, histeroskop operacyjny o wartości 20 520,00 zł, monitor FULL HD wraz z kamerą FULL HD o łącznej wartości 40 754,88 zł, jednostkę sterującą do kamery za kwotę 17 835,12 zł. Szpital zakupił również narzędzia operacyjne wraz z osprzętem do laparoskopii o wartości 32 842,80 zł, cztery wózki do przewożenia chorych, czternaście nowych łóżek szpitalnych wraz z szafkami. Całkowity koszt zakupu sprzętu wynosił 1 093 845,36 zł z czego dotacja Urzędu Miasta to 1 072 405,44 zł, reszta to środki własne Szpitala. Ponadto Szpital ze środków własnych zakupił również nowe wyposażenie rehabilitacyjne dla Oddziału Geriatrycznego tj. UGUL, drabinki, ergometr również wyposażenie do ćwiczeń manualnych o wartości 7 313,41 zł.