Nowa dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Z dniem 1 lipca 2024 roku Pani Beata Szafraniec objęła stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Uroczyste powitanie nowej Pani Dyrektor odbyło się w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Ryszarda Stefaniaka, Naczelnika Wydziału Zdrowia Pani Grażyny Stramskiej-Świerczyńskiej oraz ordynatorów szpitala.

Pani Beata posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W przeszłości pełniła funkcje kierownicze w różnych szpitalach, co pozwoliło jej zdobyć cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania tak dużą i wymagającą jednostką jak Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie.

Nowa Pani Dyrektor ma ambitne plany na przyszłość szpitala. Zapowiada wprowadzenie szeregu zmian, których celem jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych, a także stabilizacja sytuacji finansowej placówki. Jednym z priorytetów Pani Szafraniec jest również rozwój kadry medycznej i zwiększenie komfortu pacjentów.

Życzymy Pani Beacie Szafraniec dużo sukcesów na nowym stanowisku!