NAGRODY PREZYDENTA IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Nagrody – przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta – wręczyli wspólnie podczas niedzielnej uroczystości z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Filharmonii Częstochowskiej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Jarosław Marszałek i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

W tym roku do Nagrody zgłoszono 22 kandydatów: 8 lekarzy medycyny, 1 lekarza stomatologii,12 pielęgniarek i 1 mgr farmacji. Nominowano 9 kandydatów (3 lekarzy medycyny, 1 mgr farmacji i 5 pielęgniarek) przyznając po trzy Nagrody I, II i III stopnia oraz 4 wyróżnienia.

Uroczystościom, w czasie których władze miasta przekazały życzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia, towarzyszył koncert Zbigniewa Wodeckiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka

Kandydatury mogli wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci.

Wśród osób nagrodzonych był m. in. Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny, który otrzymał nagrodę za profesjonalizm oraz duże zaangażowanie w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia.