INFORMACJA

Dnia 15.03.2014 roku z Oddziału Urologicznego została skradziona Pieczątka Oddziału, oraz Pieczątka Kierownika Oddziału Urologicznego lek. med Wojciecha Sobczyńskiego.

W załączeniu kserokopie pieczątek.