INFORMACJA

Zarząd Województwa Śląskiego  w dniu 18.03.2014 r. przyjął Uchwałę
nr 741/319/IV/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2944/198/IV/2012 z dnia 23.10.2012 r. z późn. zmianami w sprawie wyborów projektów do dofinansowania.
W konsekwencji wniosek złożony przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
pn: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
ZOSTAŁ WYBRANY DO DOFINANSOWANIA