Gazeta Wyborcza | Powiększył się Oddział Geriatrii Szpitala Miejskiego w Częstochowie

W szpitalu przy ul. Bony w Częstochowie oddano do użytku wyremontowane pomieszczenia po internie, rok temu przeniesionej na Zawodzie. II piętro budynku zajmuje teraz powiększony oddział geriatryczny, dotąd mający tylko piętro III. Obie części – razem 34 miejsca – mogą przyjąć w roku nawet 700 osób. To jedyna placówka szpitalna tego rodzaju w północnej części województwa. Czytaj artykuł