Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego zatrudni lekarzy

Dyrekcja
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
w Częstochowie
zatrudni lekarzy
o specjalizacji

–        medycyny ratunkowej,
–        dermatologii
–        gastrenterologii lub trakcie specjalizacji
–        chorób wewnętrznych
–        endokrynologów,
–        kardiologów,
–        chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii
z potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania endoskopii wg systemu opracowanego przez Konsultanta Krajowego i PTG,
–                 chirurgów posiadających certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

Oferty wraz z CV prosimy składać na adres:
Miejski Szpital Zespolony
42-200 Częstochowa
ul. Mirowska 15”

kontakt tel. 034 / 370-22-22 wew. 139
fax 034 / 370-27-92