Dnia 15-10-2018 godz. 15:00 odbyły się ostatnie zajęcia dla jednej z grup „Szkoły Rodzenia” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Dnia 15-10-2018 godz. 15:00 odbyły się ostatnie zajęcia dla jednej z grup „Szkoły Rodzenia”
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Gościem niniejszego spotkania był Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, który wraz z Dyrektorem Szpitala Panem Wojciechem Koniecznym, z okazji zakończenia kursu, wręczył uczestniczkom certyfikaty i upominki m.in. kocyki
z logiem Szkoły Rodzenia, Szpitala i miasta Częstochowa.

Informacja ogólna o programie:

Program został sfinansowany ze środków budżetu Miasta Częstochowa. Koszt programu to 52 600,00 zł. Zajęcia odbywały się w grupach, łącznie w 3 edycji wezmą udział 73 przyszłe mamy.
W programie mogły wziąć udział mieszkanki Częstochowy, między 21 a 26 tygodniem ciąży.
Celem naszej Szkoły Rodzenia było wszechstronne przygotowanie kobiety ciężarnej i osoby towarzyszącej do bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego i aktywnego porodu z wykorzystaniem naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego oraz połogu, karmienia naturalnego piersią oraz opieki nad noworodkiem.

Podczas spotkań w naszej szkole rodzenia:
Zapewnialiśmy profesjonalne przygotowanie do porodu przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną:
– zajęcia prowadzone są przez lekarzy i położne,
– zajęcia gimnastyczne prowadzone są przez magistra fizjoterapii.

Przyszli Rodzice dowiedzieli się jak dbać o siebie oraz troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.
Zapewniona została także możliwość zapoznania się z pracownikami i rozmieszczeniem naszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Zajęcia odbywały się w fachowo wyposażonej Sali, przystosowanej zarówno do wykładów teoretycznych, jak również zajęć praktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Szkoły Rodzenia na pierwszym spotkaniu:
• wypełniają pisemne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach,
• dostarczają decyzję osoby prowadzącej ciążę dotyczącą wykonywania przez kobietę ciężarną ćwiczeń gimnastycznych pełnego zestawu lub wybranych ćwiczeń (z określeniem których). Decyzja powinna być wydana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, dostarczona najpóźniej na pierwsze zajęcia ćwiczeń fizycznych,
• przedstawiają kartę przebiegu ciąży i ostatni wynik USG.