Szkoła Rodzenia w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego zaprasza wszystkie mieszkanki Częstochowy, między 21 a 26 tygodniem ciąży, do bezpłatnego udziału w Szkole Rodzenia organizowanej w ramach programu edukacji przedporodowej realizowanego przy wsparciu Prezydenta Miasta Częstochowy.

Celem naszej Szkoły Rodzenia jest wszechstronne przygotowanie kobiety ciężarnej i osoby towarzyszącej do bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego i aktywnego porodu z wykorzystaniem naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego oraz połogu, karmienia naturalnego piersią oraz opieki nad noworodkiem.

Podczas spotkań w naszej szkole rodzenia:

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie do porodu przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną:

– zajęcia prowadzone są przez lekarzy i położne,

– zajęcia gimnastyczne prowadzone są przez magistra fizjoterapii.

Przyszli Rodzice dowiedzą się jak dbać o siebie oraz troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

Zapewniamy możliwość zapoznania się z pracownikami i rozmieszczeniem naszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Udostępniamy fachowo wyposażoną salę zarówno do wykładów teoretycznych jak również zajęć praktycznych.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Kobiecie może towarzyszyć jedna osoba. Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr telefonu 34/370 24 39.

  • Kurs trwa 10 tygodni,
  • Zajęcia odbywają się po południu, raz w tygodniu po 2 godziny,
  • Ogólna liczba zajęć to 20 godzin, w tym: 14 teoretycznych i 6 godzin zajęć fizycznych,
  • Grupy na zajęciach nie większe niż 10 par.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Szkoły Rodzenia na pierwszym spotkaniu:

  • wypełniają pisemne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach,
  • dostarczają decyzję osoby prowadzącej ciążę dotyczącą wykonywania przez kobietę ciężarną ćwiczeń gimnastycznych pełnego zestawu lub wybranych ćwiczeń (z określeniem których). Decyzja powinna być wydana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, dostarczona najpóźniej na pierwsze zajęcia ćwiczeń fizycznych,
  • przedstawiają kartę przebiegu ciąży i ostatni wynik USG.

 
plakat_rodzenie