SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Wyniki konkursu na świadczenia zdrowotne.

dot. wyników konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu  dermatologii. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuję, że w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji  z zakresu dermatologii  wybrano oferty:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania zespołem anestezjologów i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Dermatologicznej

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono w Szczegółowych Warunków Konkursu […]

Umorzenie konkursu ofert w zakresie Poradni Urologicznej

dot.   umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przyul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono […]

Umorzenie konkursu o świadczenia zdrowotne z zakresu Urologii

dot. umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na […]