SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Kontakt

 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie

Centrala: tel. 34/37 02 222
Kancelaria Szpital tel. 34/37 02 106

Szpital przy ulicy Mirowskiej 15
Sekretariat Dyrekcji tel. 34/37 02 121, fax. 34/37 02 792
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl

Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego
tel. 34/37 02 103

Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. 34/37 02 139
Praktyki/Staże tel. 34/37 02 117

Główny Księgowy
tel. 34/37 02 110

Pielęgniarka Naczelna
tel. 34/37 02 104

Szpital przy ulicy Mickiewicza 12
Sekretariat: tel. 34/37 02 439, fax. 34/37 02 769

Szpital przy ulicy Bony 1/3
Sekretariat: tel. 34/37 02 644, fax. 34/37 02 644

Skargi i wnioski
tel. 34/37 02 105