34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Zespół ds. osób ze szczególnymi potrzebami

Katarzyna Wróblewska – Koordynator ds. osób ze szczególnymi potrzebami nr tel. 034 370 21 33
Adrian Guła – Koordynator ds. dostępności cyfrowej nr tel. 034 370 21 12
Beata Kozłowska – tłumacz języka migowego nr tel. 034 370 23 81

Członkowie Zespołu:
1. Przewodniczący: Katarzyna Wróblewska – BHP
2. Tomasz Kurek – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
3. Joanna Kopiec – Sekcja Organizacyjna i PR
4. Adrian Guła – Sekcja Teleinformatyki
5. Tomasz Kowalik – Dział Techniczny
6. Beata Kozłowska – Oddział Wewnętrzny

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy:
1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobo ze szczególnymi potrzebami;
3) Monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności cyfrowej należy:
1) Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz BIP poprzez ich funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość;
2) Organizację kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Koordynatorami ds. Dostępności.

Nazwa pliku:
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Pobierz
Plan działania na rzecz poprawy zapoenienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pobierz