SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich