Otwarcie Oddziału Udarowego po remoncie

W poniedziałek 21.09.2020 r. odbyło się otwarcie Oddziału Udarowego po remoncie w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” – dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy, której całkowity koszt to 91.239,00 zł brutto. Zakres wykonanych prac to m.in. wymiana podłóg i podłoży, wymiana okładzin ściennych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wymiana okładzin ściennych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż okna obserwacyjnego, wydzielenie stanowiska pielęgniarskiego oraz stanowiska do przygotowywania leków. W otwarciu uczestniczyli również Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.